A-Å om HMS på arbeidsplassen

Her finner du en liten A-Å sjekklisten for HMS (helse, miljø og sikkerhet) på arbeidsplassen. Denne listen kan du helt enkelt skrive ut og henge opp på kontoret.

A står for ansvarsfordeling.

B står for bruk hodet!

C står for c-vitamin og viktigheten av gratis frukt.

D stor for det er lov å feile.

E står for ergonomiske stoler.heart-care-1040248_960_720

F står for fellesområder.

G står for godhet.

H står for HMS!

I står for inneklima.

J står for jafolk har også lov til å si nei!

K står for kantine med sunn mat.

L står for ledelsen har alltid åpen dør.

M står for mobbing er ikke tillatt!

N står for noen ganger er nesten bra nok.

O står for orden i sakene.

P står for pauser.

Q står for quarters pauser er lov ved behov.

R står for renhold.

S står for samhold.

T står for ta vare på hverandre.

V står for viktigheten av vedlikehold.

U står for uakseptabel oppførsel slås ned på.

W står for weekenden er hellig.

X står for Xerox.

Y står for yteevne.

Z står for zen.

Æ står for ærlighet.

Ø står for øreplugger og øreklokker.

Å står for årvåkenhet.

Som du ser er listen full av kvalitative tips, slike ting som at det er lov å feile og at noen ganger er nesten godt nok. Grunnen til dette er at et stort arbeidspress ofte vil resultere i et dårlig arbeidsmiljø, stress og sykemelding. Å jobbe med trivselen er derfor viktig slik at man kan motarbeide slike dårlige trender. Men også de ytre faktorene på en arbeidsplass spiller en rolle, som for eksempel riktig utstyr, rene fasiliteter og en sunn kantine, Denne listen er langt fra utfyllende, men den burde hjelpe deg på veien. Og husk, alltid hør på hva dine ansatte har å si om HMS.