Mobbing og traume på arbeidsplassen

Langvarig mobbing på arbeidsplassen kan skape traume. Arbeidstilsynet ber arbeidsgivere være oppmerksomme på mobbing og aktivt motarbeide slike tendenser.

Det kan ofte være en rekke forskjellige faktorer som spiller inn når noen blir jobbet på arbeidsplassen. Noen av disse er strukturelle, mens andre vil være personlige. Men en ting er sikkert, hvis mobbing skjer over tid er dette en konsekvens av hva som kun kan kalles; manglende konflikthåndtering og ledelsens nedprioritering av arbeidsmiljøet.4015172385_90f19628a5_b

Slik vil man selvsagt ikke ha det. Så hva kan man gjøre? Som leder må man være tilstede i arbeidsmiljøet, lytte til den ansatte og sette i gang tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. På arbeidsplasser med mye mobbing er det ofte slik at en ukultur har fått lov til å etablere seg over tid. Å forandre dette vil ta mye ressurser, men det vil absolutt være verdt det da mobbing kan resultere i store konsekvenser.

Det er faktisk slik at de som blir mobbet har en dårligere helse enn andre, mobbing går altså ikke kun ut over psykisk helse, men også den fysiske. Dette er kanskje oppsiktsvekkende funn, men dertil en enda større grunn til at man skal ta mobbing alvorlig.

For noen vil mobbingen være en belastning der og da, mens for andre kan mobbing utvikle seg til traume, som kan følge med en senere i livet. Et annet ord for traume er posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og dette er en alvorlig diagnose for de som får den. Studier har vist at opptil 75 prosent av de som blir mobbet, over tid vil utvikle PTSD.

Dette tallet bør være urovekkende for de fleste arbeidsgivere. Har man ikke gode HMS-rutiner på plass allerede, er dette tiden for å utarbeide gode planer for fremtiden. Men mobbing kan forekomme på selv de beste arbeidsplasser, og derfor er det viktig å følge med på hva som skjer i gangene – ikke bare sitte på kontoret og lage flotte planer.