Det er viktig med sikkerhet på arbeidsplassen, både fysisk og psykisk. På denne nettsiden vil du derfor finne utdypende informasjon om sikkerhet på arbeidsplassen. Disse rådene er gode å ta med seg inn i sin egen bedrift, for å forsikre seg mot ulykker eller andre traumatiske opplevelser på arbeidsplassen.

I Norge er vi så heldige at vi har egne lover for HMS. Eller Helse, Miljø og Sikkerhet som de tre bokstavene så pent står for. Det forventes at enhver bedrift følger dette lovverket, men mange vil mene at det bare er et minimum. Seriøse bedrifter vil ofte gå enda lenger ved å implementere grundige HMS-planer, samt ha på plass gode rapporteringsverktøy. Ingen planer i verden er gode nok hvis de ikke følges opp underveis.

Ansatte som jobber med HMS i norske bedrifter vil finne mye god informasjon på disse nettsidene, og en ting er sikkert: kunnskap kan man aldri få nok av. Kunnskapen omkring HMS utvikler seg stadig, både hva gjelder fysisk sikkerhet og psykiske utfordringer gjelder. De som holder seg oppdatert på HMS-fronten vil derfor alltid ligge et hestehode foran resten. Det er også slik at bedrifter som tar HMS seriøst står først i køen for å rekruttere de aller smarteste hodene.

På denne siden vil du få en enda sterkere forståelse av hva HMS er, hvorfor det er viktig, og hvordan din bedrift kan bli enda bedre på dette. HMS er hjertet i mange HR-avdelinger rundt omkring i landet, men det burde bli det i absolutt alle. Leser du informasjonen på denne siden vil du fort forstå hvorfor.