Skap trivsel på arbeidsplassen

Ønsker man å forebygge sykefravær på en arbeidsplass bør man investere i det sosiale samholdet. For mange som sliter psykisk vil det være lettere å gå på jobb, hvis man har en god tone med sine kolleger og det sosiale miljøet er godt. I motsatt tilfelle, hvis det er sur stemning på jobb og de ansatte ikke bryr seg om hverandre, vil det være mye lettere å bli hjemme hvis man har en dårlig dag.

Så hvordan skaper man trivsel på arbeidsplassen?

1. Skap sosiale rom på arbeidsplassen

Skap sosiale rom hvor de ansatte kan prate om andre ting enn jobb. På denne måten blir man bedre kjent med hverandre, som igjen er med på skape et bedre arbeidsmiljø. Sosiale rom på arbeidsplassen kan for eksempel være vinlotteri på fredager,

2. Skap sosiale rom utenfor arbeidsplassendeaf_or_hoh_person_at_her_workplace_using_a_video_relay_service_to_communicate_with_a_hearing_person_via_a_video_interpreter_and_sign_language_img_2954

Når de ansatte begynner å omgås på fritiden så vet du at du har skapt et godt samhold blant de ansatte. Men ofte trenger de litt hjelp på veien. Mange velger å organisere en fredagspils på en bar i nærheten av arbeidsplassen, mens andre trener sammen en fast dag i uka. Det er mange måter man kan møtes utenfor jobb. Det viktigste er at det føles lavterskel å bli med, og at man legger igjen jobben å kontoret.

3. Marker de store begivenhetene

Det er en grunn til at nesten alle bedrifter har store sommerfester og tradisjonelle julebord. Dette viser at bedriften bryr seg om de ansatte, og de ansatte får møte hverandre i en annerledes setting enn til vanlig. Men i tillegg til disse store anledningene bør man også introdusere fast kaketid hvis noen har bursdag, sende blomster når noen får barn, osv. Å vise hverandre at man bryr seg om de store begivenhetene, er med på skape sosialt samhold og en god arbeidsplass.