Traume på arbeidsplassen

Det burde være nulltoleranse for traume og ande psykiske belastninger på arbeidsplassen. Dette er noe de aller fleste er enige om, både politikere og toppledere, men dessverre er det likevel slik at man sliter med dette den dag i dag.

Det er usikkert hvor mange prosent av sykemeldte er det pga. psykiske belastninger slik som trauma, men man vet at tallet er høy. Og i alle fall for høyt. Både fagforeninger, politikere, NAV og selvsagt de sykemeldte selv, er opptatt av at dette tallet skal gå ned betraktelig.13928975679_45aa8da930_b

Årsaken til trauma på arbeidsplassen kan være mange. Det kan være ting som mobbing eller seksuell trakassering, eller det kan være ubehagelig møter med kunder. Noen kan også oppleve voldelige møter med kunder. Blir man truet på arbeidsplassen er det ikke rart at man føler seg utrygg etterpå, og er dette grove trusler – som med pistol på en bensinstasjon – er det ikke rart at den ansatte som opplever dette vil sitte igjen med traume i lang tid etterpå.

Det er viktig å ha gode HMS-rutiner på plass for å motarbeide denne tendensen til økende trenden hvor man ser at det blir flere og flere sykemelde som følge av arbeidsrelaterte belastninger på sykdommen. Men hva skal gjøre hvis uhellet først er ute? Da gjelder det å ha gode oppfølgingsplaner på plass, ingen skal føle seg alene på en arbeidsplass. Det er viktig at arbeidsgiveren slår ring rundt den ansatte som har opplevd noe vondt, mens han eller hun har vært på jobb.

Heldigvis begynner de aller fleste norske arbeidsgivere å bli flinkere til dette. Det at NAV har introdusert diaolog-møter mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege er med på å gjøre denne dialogen enda bedre. Det kan ofte være godt å ha en nøytral tredjepart i rommet, hvis det er vanskelig å finne en løsning på det inntrufne.