Viktigheten av HMS

På de fleste HR-kontor landet over har de forstått viktigheten av HMS. HMS står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det sier seg selv at seriøse bedrifter må dette alvorlig. Men man kan alltid litt bedre på HMS, og noen ekstra tips, kommer som regel godt med.

Det aller viktigste er å ha en god og detaljert HMS-plan som alle i bedriften har tilgang til. Hvis en nøkkelperson i HR-avdelingen skulle slutte, eller bli sykemeldt, vil denne HMS-planen fungere som en sikkerhet. En HMS-plan gjør altså at alle ansatte har tilgang til HMS-rutinene i bedriften. I mange bedrifter kan rutiner være noe man har i hodet og ikke på papiret,, men det anbefales på det sterkeste å få skrevet disse ned. Når man skriver ned sine rutiner er det også lettere å identifisere svake områder slik at man kan sette igang tiltak for å bli enda bedre.people-1209916_960_720

Det er også viktig å ikke glemme de positive aspektene, det er mange gode tiltak i enhver bedrift. Hvis man fokuserer på det som er positivt vil ikke utfordringene virke like store.

Man må heller ikke glemme å snakke med sine ansatte, for å skape en god HMS-plan er det viktig å lytte til de som er berørt. De ansatte vil ofte kunne sette ord på mange utfordringer ledergruppen ikke ser selv. Det bør også være gode rutiner på plass, slik at ansatte enkelt kan si ifra hvis det skulle være HMS-relaterte mangler på arbeidsplassen.

HMS kan være så mye, fra en air-con som ikke virker til et dårlig arbeidsmiljø som gjør at sykemeldingene går i været. Det er viktig å fokusere både på de små tingene som de store, og ikke minst: lytte til de ansatte. De bedriftene som er aller best på HMS er de hvor lederne kjører en åpen dør-policy.

Da gjenstår det bare å si lykke til med å arbeidet med å bli en enda bedre HMS-bedrift!